Lewishamská demencia

hraťpauza
slider

Podpora demencie Lewisham MindCare je súčasťou Centra podpory demencie Lewisham, aliancie miestnych organizácií poskytujúcich integrovanú a vysoko kvalitnú podporu, ktorá pomáha obyvateľom Lewishamu s diagnostikovanou demenciou a ich opatrovateľom dobre žiť s demenciou.

Centrum podpory pre demenciu Lewisham

Centrum podpory pre demenciu v Lewisham je alianciou špecializovaných miestnych organizácií vrátane spoločnosti Lewisham MindCare, ktorá ponúka starostlivosť, podporu a informácie ľuďom žijúcim s demenciou a ich opatrovateľom.

Smejúca sa skupina ľudí v situácii učenia sa

Výcvik demencie

Podpora MindCare pre demenciu poskytuje odborníkom v oblasti starostlivosti o demenciu a poskytovateľom starostlivosti v Bromley a Lewisham školenie v oblasti demencie, koučing a poradenstvo.