jobs

Ďalej si môžete pozrieť všetky aktuálne voľné miesta na BLG Mind. Budeš musieť vytvorte si účet a Online profil, aby ste sa mohli uchádzať o ktorúkoľvek z pozícií.

Prečo pracovať pre nás?

94%

zamestnancov sa zaviazali k úspechu BLG Mind

91%

majú pocit, že ich práca je dôležitá

Medzi zamestnanecké výhody patrí:

Veľkorysá dovolenka za rok

Flexibilný pracovný

Schéma párovaného príspevku

Štruktúrovaná podpora a dohľad, klinický dohľad a reflexná prax jeden na jedného

Príležitosti zapojiť sa do stratégie a politiky

Nepretržitý prístup k dôvernej dôveryhodnej linke zamestnávateľa

Obzvlášť vítame žiadosti od ľudí z nedostatočne zastúpených skupín v našej pracovnej sile, konkrétne od ľudí:

  • Z čierneho, ázijského a etnického prostredia (BAME)
  • vo veku 16-25
  • ktorí sa považujú za zdravotne postihnutých
  • s rôznymi sexuálnymi orientáciami a rodovými identitami.

Vždy vítame žiadosti od ľudí, ktorí majú skúsenosti s psychickými problémami, a v prípade potreby ich primerane upravíme.