Bromley demencia

hraťpauza
slider

V Bromley poskytuje BLG Mind podporu, informácie, rady a aktivity pre ľudí s demenciou a ich priateľov a rodinných opatrovateľov prostredníctvom dvoch služieb: Bromley Dementia Support Hub a MindCare Dementia Support.

Podpora pre opatrovateľov

Podporu neplateným opatrovateľom starajúcim sa o niekoho s demenciou v Bromley teraz poskytuje naša partnerská organizácia Bromley Well.

návšteva BromleyWell.org.uk, telefón 0300 330 9039 alebo e-mail spa@bromleywell.org.uk získať prístup k podpore alebo zistiť viac.

Dvaja starší muži sa usmievajú

Centrum podpory Bromley Dementia

Podporujeme ľudí s diagnostikovanou demenciou a ich opatrovateľov poskytovaním informácií, rád a pomoci pri hľadaní najvhodnejších služieb pre nich.

Staršia pani a opatrovateľka

MindCare demencia doma

Naša služba Respite at Home poskytuje odpočinok doma na mieru a poskytuje rodinám a priateľom prestávku v starostlivosti o niekoho s demenciou.

Školenie

Výcvik demencie

Podpora MindCare pre demenciu poskytuje odborníkom v oblasti starostlivosti o demenciu a poskytovateľom starostlivosti v Bromley a Lewisham školenie v oblasti demencie, koučing a poradenstvo.