Naši ľudia

Naši ľudia sú našim najcennejším majetkom. Pod pojmom „naši ľudia“ máme na mysli náš personál, Dobrovoľníci a správcovia.

S viac ako 180 platenými zamestnancami a viac ako 260 dobrovoľníkmi by nebolo praktické predvádzať všetkých, ale nájdete tu náš tím vrcholového manažmentu, manažérov služieb a správcov. Ostatní zamestnanci sa nachádzajú na niektorých stránkach služieb a aj keď sa zamestnanci nezobrazujú, existujú spôsoby, ako nás kontaktovať na každej stránke. Naši dobrovoľníci majú vlastnú vyhradenú stránku.

Ak si chcete prečítať viac o našich zverencoch, stačí kliknúť na ich meno a zobrazí sa krátky životopis. Tieto informácie sú k dispozícii aj pre niektorých manažérov.

Vedúci tím

vedúci oddelení

Manažéri cezhraničných služieb

Lewisham a manažéri služieb Greenwich

Manažéri služieb Bromley

Manažéri centrálnych služieb

Trustees