Ako pristupujeme k začleneniu

V spoločnosti BLG Mind berieme začlenenie vážne. Uvedomujeme si, že ide o vyvíjajúci sa proces, ktorý si vyžaduje neustále prehodnocovanie našich prístupov, postojov a všeobecnej kultúry.

Čo s tým teda robíme?

Z tohto dôvodu bola v apríli 2019 vytvorená skupina pre preskúmanie začlenenia (IRG), ktorá sa skladá z používateľov služieb, zamestnancov, dobrovoľníkov, správcov a externých odborníkov. Cieľom skupiny bolo pomôcť vytvoriť inkluzívnejšiu organizáciu s lepším porozumením všetkým, ktorých podporujeme a s ktorými spolupracujeme, čo má za následok zmysluplnú a pozitívnu zmenu v kultúre a praxi.

Po 18 mesiacoch podrobnej práce skupina vypracovala správu o preskúmaní BLG Mind Inclusion (zverejnená v októbri 2020). Tieto informácie vytvorili odporúčania, ktoré máme v krátkodobom, strednodobom a dlhodobom horizonte dosiahnuť.

Odporúčania sa zameriavajú na celý rad oblastí v organizácii, vrátane nášho prístupu k angažovaniu a náboru, nášho používania jazyka a obrázkov, ako aj sústredenia sa na to, aké relevantné a prístupné sú služby pre rôzne skupiny ľudí.

Vždy budeme pracovať na niekoľkých odporúčaniach naraz, ale tu sú tri z odporúčaní, ktoré sme už dosiahli / momentálne na nich pracujeme a ktoré by vás mohli zaujímať:

Naše súčasné zameranie

Odporúčania

Vypočujte si rôzne hlasy, ktoré nám pomôžu prispôsobiť naše služby ľuďom, ktorí ich potrebujú

akčná

Vytvorte rozmanitú skupinu zástupcov používateľov platených služieb, aby sa pripojili k nášmu výboru pre kvalitu a výkon a prispievali k organizačným rozhodnutiam súvisiacim so službami.

Odporúčania

Plánujeme mať doplnok pre ľudí so zrakovým postihnutím, aby bola webová stránka prístupnejšia

akčná

Kliknite na žltý kruh v pravom dolnom rohu obrazovky. Tým sa otvorí ponuka nástrojov, vďaka ktorým bude stránka prístupnejšia, vrátane zväčšenia textu, hlasného čítania obsahu a zmeny písma / farieb, ako aj ďalších funkcií prístupnosti pre ľudí so sluchovým postihnutím.

Widget dostupnosti

Odporúčania

Zvyšujte rozmanitosť v organizácii náborom

akčná

U všetkých pracovných ponúk konkrétne uveďte, že vždy vítame aplikácie od momentálne nedostatočne zastúpených skupín, tj

  • Ľudia z čierneho, ázijského a etnického prostredia (BAME)
  • Ľudia vo veku 16-25 rokov
  • Osoby so zdravotným postihnutím
  • Ľudia s rôznou sexuálnou orientáciou a rodovou identitou