Vláda

Sme registrovaná charita (č. 1082972) a registrovaná spoločnosť (č. 4071152).

Máme 12 správcov, ktorí prezradili zodpovednosť za rozhodovanie a riadenie organizácie.

Rovnako ako zasadnutia celej správnej rady, na ktorých sa zúčastňujú všetci správcovia v spojení s naším tímom vrcholového manažmentu, máme aj niekoľko výborov, ktoré sa osobitne zameriavajú:

  • Výbor pre financie a všeobecné účely (F&GP) zaoberá sa záležitosťami zariadení a zodpovedá za kontrolu finančných záležitostí.
  • Výbor pre stratégiu Ľudia a ľudia (P&PS) sa zaoberá záležitosťami okolo ľudských zdrojov a odmeňovania zamestnancov.
  • Výbor pre kvalitu a výkon (Q&P) kontroluje kvalitu a výkon vo všetkých oblastiach služieb.
  • Výbor pre rozvoj (DC) je zodpovedný za skúmanie vznikajúcich potrieb a udržiavanie prehľadu o vývoji služieb, tendroch a žiadostiach o financovanie a nových pracovných programoch.

Sme zodpovední voči charitatívnej komisii a zo zákona sme povinní predložiť výročná správa, ktorý je prístupný verejnosti.

Ako miestna myseľ si naše členstvo v federácii National Mind vyžaduje, aby sme dodržiavali značku kvality mysle. Monitoruje to program National Mind (www.mind.org.uk) a zaisťuje určité konzistencie v celej federácii.