Demencja Bromleya

GraćPauza
Suwak

W Bromley BLG Mind zapewnia wsparcie, informacje, porady i zajęcia dla osób z demencją oraz ich przyjaciół i opiekunów rodzinnych za pośrednictwem dwóch usług: Bromley Dementia Support Hub i MindCare Dementia Support.

Wsparcie dla opiekunów

Wsparcie dla bezpłatnych opiekunów opiekujących się osobą z demencją w Bromley jest obecnie zapewniane przez naszą organizację partnerską, Bromley Well.

Odwiedzić BromleyWell.org.uk, telefon 0300 330 lub email spa@bromleywell.org.uk aby uzyskać pomoc lub dowiedzieć się więcej.

Dwóch starszych mężczyzn smilimg

Centrum wsparcia dla osób z demencją Bromley

Wspieramy osoby, u których zdiagnozowano demencję i ich opiekunów, udzielając informacji, porad i pomagając w znalezieniu najbardziej odpowiednich dla nich usług.

Starsza pani i opiekunka

MindCare Dementia Respite w domu

Nasza usługa Odpoczynek w domu zapewnia indywidualnie dopasowane wytchnienie w domu, dając rodzinom i przyjaciołom przerwę od opieki nad osobą z demencją.

Szkolenie

Szkolenie w zakresie demencji

MindCare Dementia Support zapewnia szkolenia w zakresie demencji, coaching i konsultacje dla pracowników opieki nad chorymi na demencję i świadczeniodawców w Bromley i Lewisham.