Nasi ludzie

Nasi ludzie są naszym najcenniejszym zasobem. Mówiąc „nasi ludzie” mamy na myśli naszych pracowników, wolontariuszy i powierników.

Przy ponad 180 opłacanych pracownikach i ponad 260 wolontariuszach nie byłoby praktyczne prezentowanie wszystkich, ale można tutaj zobaczyć nasz zespół kierowniczy wyższego szczebla, menedżerów usług i powierników. Innych członków personelu można znaleźć na niektórych stronach serwisowych, a nawet jeśli pracownicy nie są pokazani, istnieją sposoby skontaktowania się z nami na każdej stronie. Nasi wolontariusze mają własną dedykowaną stronę.

Aby przeczytać więcej o naszych powiernikach, po prostu kliknij ich nazwę, a zobaczysz krótki biog. Ta informacja jest również dostępna dla niektórych menedżerów.

Starszy Zespół Zarządzający

Szefowie Działu

Menedżerowie Usług Międzystrefowych

Menedżerowie usług Lewisham i Greenwich

Menedżerowie serwisu Bromley

Kierownicy Serwisu Centralnego

Opieka