Zarządzanie

Jesteśmy zarejestrowaną organizacją charytatywną (nr 1082972) i zarejestrowaną firmą (nr 4071152).

Mamy 12 powierników, którzy ujawnili odpowiedzialność za podejmowanie decyzji i kierowanie organizacją.

Oprócz pełnych posiedzeń zarządu, w których uczestniczą wszyscy powiernicy wraz z naszym zespołem kierownictwa wyższego szczebla, mamy kilka komitetów, które mają szczególny nacisk na:

  • Komisja ds. Finansów i Celów Ogólnych (F&GP) zajmuje się kwestiami obiektów i jest odpowiedzialny za kontrolę spraw finansowych.
  • Komitet Strategii Ludzi i Ludzi (P&PS) zajmuje się sprawami dotyczącymi zasobów ludzkich i wynagrodzeń pracowników.
  • Komitet ds. Jakości i wydajności (pytania i odpowiedzi) sprawdza jakość i wydajność we wszystkich obszarach usług.
  • Komitet ds. Rozwoju (DC) jest odpowiedzialny za badanie pojawiających się potrzeb i prowadzenie przeglądu rozwoju usług, przetargów i wniosków o dofinansowanie oraz nowych programów prac.

Jesteśmy odpowiedzialni przed komisją charytatywną i zgodnie z prawem jesteśmy zobowiązani do sporządzenia pliku roczny raport, który jest dostępny publicznie.

Jako lokalny umysł nasze członkostwo w federacji National Mind wymaga przestrzegania Znaku Jakości Umysłu. Jest to monitorowane przez National Mind (www.mind.org.uk) i zapewnia pewną spójność w całej federacji.