ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਸਿਖਲਾਈ

ਸਾਡੀ ਵਿਆਪਕ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਸਿਖਲਾਈ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ, ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਲਚਕੀਲਾਪਣ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦੀ ਹੈ. ਸਾਨੂੰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਲਈ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਫਸਟ ਏਡ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣ 'ਤੇ ਮਾਣ ਹੈ.

ਅਸੀਂ ਇਸ ਸਮੇਂ COVID-19 ਸੁਰੱਖਿਆ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਿਆਂ, ਆੱਨਲਾਈਨ ਅਤੇ ਆਹਮੋ-ਸਾਹਮਣਾ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ.

ਆਪਣਾ ਸਿਖਲਾਈ ਪੈਕੇਜ ਬਣਾਉ

ਸਾਡੇ ਕੋਰਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਟਾਫ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੈਡਿulesਲਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾਉਣ ਅਤੇ ਮੇਲਣ ਦੀ ਲਚਕਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ. ਤੁਹਾਡੀ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਜੋ ਵੀ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸਿਖਲਾਈ ਪੈਕੇਜ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਟੀਮ ਲਈ ਸਹੀ ਹੈ.

ਬੀਐਲਜੀ ਮਾਈਂਡ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਸੈਸ਼ਨ

ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਫਸਟ ਏਡਰ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ

ਸਾਡੀ ਮਾਹਰ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਫਸਟ ਏਡ ਸਿਖਲਾਈ ਤੁਹਾਡੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਬਲ ਅਤੇ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਕੰਮ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਦੇ ਫਸਟ ਏਡਰ ਬਣਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀਆਂ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦੇ ਸੰਕੇਤਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਅਤੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੈ।

ਇੱਕ customerਰਤ ਗਾਹਕ ਸੇਵਾ ਸਲਾਹਕਾਰ ਇੱਕ ਫ਼ੋਨ ਵਿੱਚ ਬੋਲ ਰਹੀ ਹੈ

ਜਾਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਸਿਖਲਾਈ ਪੈਕੇਜ

ਜਾਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਸਿਖਲਾਈ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਕੋਰਸਾਂ ਦਾ ਸਾਡਾ ਵਿਆਪਕ ਸੂਟ ਤੁਹਾਡੀ ਟੀਮ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰੇਗਾ, ਅਤੇ ਗਾਹਕ ਸੇਵਾ ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਕੋਰਸ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰੇਗਾ, ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਬਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਮਝ ਨੂੰ ਵਧਾਏਗਾ ਅਤੇ ਉਹ ਗਾਹਕਾਂ 'ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਨ.

ਰਬਾਬ ਨਾਲ ਸਕੂਲ ਦੀ ਇੱਕ ਵਿਦਿਆਰਥਣ

ਮਾਈਂਡਸ ਅੱਪ ਸਕੂਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ

ਮਾਈਂਡਸ ਅੱਪ ਨੂੰ BLG ਮਾਈਂਡ ਦੁਆਰਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਮਾੜੀ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਪ੍ਰਤੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਛਣਾਂ ਨੂੰ ਪਛਾਣਨ ਅਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਟੀਮ ਨੂੰ ਮਿਲੋ

ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਤੋਂ ਬਣੀ ਹੈ ਜੋ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਲਈ ਜਨੂੰਨ ਹਨ. ਤਜ਼ਰਬੇਕਾਰ ਅਤੇ ਰੁਝੇਵੇਂ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ, ਸਾਡੇ ਟ੍ਰੇਨਰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਅਤੇ ਉਤੇਜਕ ਕੋਰਸ ਸਮੱਗਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਆਮ ਵਿਅਕਤੀ ਲਈ ਵੀ ਬਹੁਤ ਪਹੁੰਚਯੋਗ ਹੈ. ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖਿਆ, ਜਾਣਕਾਰੀ, ਵਿਹਾਰਕ ਸਲਾਹ ਅਤੇ ਹਮਦਰਦੀ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ.