ਸਲਾਇਡ

ਲੇਵਿਸ਼ਮ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ

Playਵਿਰਾਮ

ਬੀਐਲਜੀ ਮਾਈਡ ਲੇਵੀਸ਼ਮ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਬਾਲਗ਼ ਵਸਨੀਕਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਉੱਚ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦੀਆਂ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਸਹਾਇਤਾ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ. ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਾਲੇ, ਏਸ਼ੀਅਨ, ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਨਸਲੀ ਅਤੇ ਰਫਿ .ਜੀ ਕਮਿ fromਨਿਟੀਆਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ, ਨਵੀਂ ਮਾਂਵਾਂ ਲਈ, ਅਤੇ ਲਾਭ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਵਾਲੇ ਹਰੇਕ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਹਾਇਤਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ.

ਇਕ ਕਲਾ ਕਲਾਸ ਵਿਚ ਭਾਗ ਲੈਂਦੀ ਇਕ .ਰਤ

ਲੇਵਿਸ਼ਮ ਕਮਿ Communityਨਿਟੀ ਦੀ ਤੰਦਰੁਸਤੀ

ਲੇਵਿਸ਼ਮ ਕਮਿ Communityਨਿਟੀ ਦੀ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨਸਿਕ ਬਿਮਾਰ ਸਿਹਤ ਤੋਂ ਠੀਕ ਹੋਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦੀ ਹੈ.

ਇਕ ਕਲਾ ਕਲਾਸ ਦਾ ਅਨੰਦ ਲੈਂਦੇ ਨਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨ womenਰਤਾਂ.

ਪੀਅਰ ਸਪੋਰਟ

ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਬਾਲਗਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਲਈ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਅਤੇ ਸਮੂਹ ਜੋ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਰਿਕਵਰੀ ਦੇ ਜੀਵਿਤ ਅਨੁਭਵ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਚਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ.

ਇੱਕ ਬਾਹਰੀ ਸਮੂਹ ਥੈਰੇਪੀ ਸੈਸ਼ਨ

ਕਮਿ Communityਨਿਟੀ ਹੱਬ ਵਿੱਚ ਪੀਅਰ ਸਹਾਇਤਾ

ਨੈੱਟਵਰਕਿੰਗ ਦੇ ਮੌਕੇ, ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਪੀਅਰ ਸਹਾਇਤਾ ਸਮੂਹਾਂ ਲਈ ਸਿਖਲਾਈ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਗ੍ਰਾਂਟ.

ਦੋ womenਰਤਾਂ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ.

ਐਮ.ਈ ਵਿਚ ਰੁੱਝੇ ਹੋਏ

ਐਮਈ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ ਬਲੈਕ, ਏਸ਼ੀਅਨ, ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਨਸਲੀ ਅਤੇ ਰਫਿeਜੀ ਕਮਿ communitiesਨਿਟੀ ਦੇ ਬਾਲਗਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ.

ਜਵਾਨ ਮਾਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਆਸਮਾਨ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟਦੀ ਹੈ.

ਲੇਵਿਸ਼ਮ ਮਾਈਂਡਫੁੱਲ ਮਮਜ਼

ਮਾਈਂਡਫੁੱਲ ਮਮਜ਼ ਗਰਭਵਤੀ womenਰਤਾਂ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਮਾਂਵਾਂ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਦੌਰਾਨ ਅਤੇ ਜਨਮ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੀ ਦੇਖਭਾਲ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦੇ ਹਨ.

ਲਾਭ ਮੁਲਾਂਕਣ ਸਹਾਇਤਾ

ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਬਾਲਗਾਂ ਲਈ ਸਲਾਹ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਜੋ ਲਾਭ ਲਈ ਬਿਨੈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ.

ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਕੇਅਰ ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ ਸਰਵਿਸ (ਪੀਸੀਐਮਐਸ)

ਪੀਸੀਐਮਐਸ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਅਤੇ ਕਮਿ communityਨਿਟੀ ਕੇਅਰ ਪੇਸ਼ਾਵਰ ਹਨ.