Algemeen privacybeleid

1. Inleiding

We willen dat iedereen die bij ons komt voor ondersteuning, donateurs, onze leveranciers, ons personeel en onze vrijwilligers, er zeker van kan zijn dat er met de persoonlijke gegevens die ze delen, wordt verzorgd en gebruikt.

Dit beleid geeft informatie over welke informatie wordt verzameld, hoe deze wordt gebruikt en hoe we ervoor zorgen.

We zullen alle informatie die u verstrekt verzamelen, opslaan en gebruiken in overeenstemming met de Data Protection Act 1998 en General Data Protection Guidelines 2018 (AVG). We zullen proberen de gegevens zo nauwkeurig en actueel mogelijk te houden en niet langer bewaren dan nodig is. In sommige gevallen bepaalt de wet hoe lang informatie moet worden bewaard, maar in de meeste gevallen zal Bromley, Lewisham & Greenwich Mind naar eigen goeddunken gebruiken om ervoor te zorgen dat we gegevens niet langer bewaren dan nodig is.

2. Informatie die we over u verzamelen

De informatie die we verzamelen, zijn persoonlijke gegevens, een deel hiervan kan worden geclassificeerd als speciale categoriegegevens.

Persoonsgegevens

Gewijzigd onder de Data Protection Act 1998, worden Persoonsgegevens gedefinieerd als gegevens die een levende persoon identificeren en / of een meningsuiting over die persoon bevatten. Persoonlijke gegevens die we van u kunnen verzamelen, kunnen basisgegevens zijn, zoals uw naam, geboortedatum, e-mailadres, postadres en telefoonnummer. Het kan ook informatie over u bevatten in onze bestanden met betrekking tot een van onze services waarnaar u mogelijk bent verwezen of waar u toegang toe heeft gekregen.

Speciale categoriegegevens

Bepaalde gegevens worden geclassificeerd als gegevens van speciale categorieën. Bijvoorbeeld ras of etnische afkomst, religieuze of andere overtuigingen van vergelijkbare aard, lichamelijke of geestelijke gezondheidstoestand en seksualiteit.  Het wordt als bijzonder geclassificeerd vanwege zijn gevoelige aard.

3. Hoe wij uw informatie gebruiken

We zullen de informatie die u ons verstrekt gebruiken om ons werk uit te voeren, dat onder meer de volgende doeleinden omvat:

 • om diensten te plannen en te leveren
 • om een ​​geschikt, persoonsgericht ondersteuningsplan op te stellen in overeenstemming met uw behoeften
 • om in uw voordeel effectief contact te onderhouden met andere diensten
 • om u of anderen te beschermen tegen misbruik of schade
 • om u te helpen bij het regelen en ontvangen van diensten wanneer dat nodig is
 • zodat externe toezichthouders, inspecteurs en financiers onze diensten kunnen controleren en auditen en ervoor kunnen zorgen dat ze voldoen aan de vereiste normen
 • zodat we de kwaliteit van onze diensten kunnen beoordelen, controleren en verbeteren en het voordeel daarvan voor u en anderen kunnen vergroten
 • zodat we ervoor kunnen zorgen dat onze diensten toegankelijk zijn voor alle delen van de samenleving
 • het uitvoeren van onze verantwoordelijkheden jegens personeel en vrijwilligers
 • contact opnemen met professionals bij andere bureaus met betrekking tot verwijzingen en diensten die we aanbieden
 • bevordering van onze diensten en fondsenwerving vergemakkelijken.

4. Delen van informatie

We zullen informatie alleen met andere organisaties delen als we u hebben geïnformeerd dat we dit zullen doen (bijvoorbeeld met een partnerorganisatie), waar we wettelijk verplicht zijn om dit te doen (zoals HMRC), of waar we jouw toestemming voor hebben gekregen om dit te doen (zoals je huisarts).

In bepaalde omstandigheden kunnen er situaties zijn waarin het nodig is om informatie zonder uw toestemming te delen met andere organisaties in overeenstemming met het BLG Mind-beleid, gewoonterecht en de Data Protection Act 1998, waar van toepassing. Bijvoorbeeld in omstandigheden waarin openbaarmaking gerechtvaardigd wordt geacht in het algemeen belang, bijvoorbeeld om u of iemand anders tegen schade te beschermen. In deze omstandigheden wordt de gedeelde informatie altijd tot het minimum beperkt dat nodig is. Als we dit doen, wordt u geïnformeerd over met wie we informatie hebben gedeeld en waarom.

5. Naleving van de algemene verordening gegevensbescherming (AVG)

GDPR vereist dat we een wettelijke basis hebben voor het bewaren van uw gegevens die we nodig hebben om u te communiceren. Voor bijzondere categoriegegevens moeten wij ook voldoen aan een van een aantal bijzondere voorwaarden. Er is een aparte privacyverklaring voor elk van onze diensten en elk activiteitsgebied waarin wordt uiteengezet welke van toepassing zijn op uw gegevens. Deze zijn te vinden op het betreffende gedeelte van onze website.

6. Veiligheid

Het veilig houden van uw persoonlijke gegevens is erg belangrijk voor ons. We hebben passende fysieke, technische en organisatorische maatregelen genomen om de informatie die we hebben te beschermen tegen ongeoorloofde toegang, gebruik, wijziging, vernietiging en verlies.

7. Recht op toegang

U hebt het recht, onder de Wet Bescherming Persoonsgegevens, om een ​​kopie op te vragen van de informatie die over u wordt bewaard. Dit staat bekend als een toegangsverzoek voor een onderwerp.

Verzoeken om toegang tot het onderwerp moeten schriftelijk worden ingediend (verzoeken per e-mail zijn acceptabel) en er kunnen kosten aan verbonden zijn. We zijn verplicht om de informatie binnen een maand te verstrekken, tenzij het bijzonder ingewikkeld is of we een aantal verzoeken van u ontvangen, in welk geval we de termijn met nog eens twee maanden kunnen verlengen.

Verzoeken van derden, dwz van verzekeraars of advocaten, moeten vergezeld gaan van een toestemmingsformulier dat in de afgelopen 6 maanden is ondertekend.

8. Recht om rectificatie en wissing te vragen (om vergeten te worden)

U hebt het recht om ons te vragen om alle informatie die we over u hebben en waarvan u denkt dat deze onjuist is, te corrigeren.

U hebt het recht om te worden gevraagd om te worden vergeten, wat betekent dat alle gegevens die we over u bewaren, geanonimiseerd moeten worden zodat ze niet langer als de uwe kunnen worden geïdentificeerd. Als u dit echter doet, kunnen we u geen service verlenen en als u in de toekomst een service van ons wilt, hebben we geen toegang tot uw historische gegevens.

9. Onze website

In dit gedeelte van het beleid wordt uitgelegd hoe we gegevens met betrekking tot de website beveiligen en gebruiken, welke informatie www.blgmind.org.uk (aangeduid als 'deze website') verzamelt en hoe de organisatie, Bromley, Lewisham & Greenwich Mind (aangeduid als 'wij', 'ons' en 'onze') die informatie gebruikt.

9a. Uw verbinding met onze website beveiligen

Deze website maakt gebruik van een SSL (Secure Sockets Layer) beveiligingscertificaat om verbindingen met en verkeer op de website te versleutelen en te beveiligen. Wanneer u zich op deze website bevindt, in de adresbalk van uw webbrowser, moet u ten minste een van de volgende opties zien om de beveiligde verbinding met deze website te bevestigen:

 • Een hangslotsymbool
 • De tekst 'https: //; voor het websiteadres
 • De woorden 'Secure' of 'Secure Connection'

Het is aan de bezoeker van deze website om ervoor te zorgen dat hun computerapparatuur en software worden bijgewerkt naar de nieuwste versies om de veiligheid te maximaliseren.

9b. Koekjes

Deze website gebruikt cookies om:

 • ons helpen bij het volgen en begrijpen van hoe mensen de website gebruiken
 • identificeer terugkerende of terugkerende bezoekers
 • de beveiliging van deze website beheren
 • mensen beheren die inloggen or uit de website.

U kunt deze cookies blokkeren met behulp van de juiste desktop- en mobiele apps voor uw software en systeem.

9c. Hoe bezoekers deze website gebruiken

We gebruiken Google Analytics en paginatagging-technieken om te begrijpen hoe deze website door bezoekers wordt gebruikt.

Lees meer welke informatie Google verzamelt, hoe Google deze informatie gebruikt en beschermt CDL Super Session.. De link geeft ook informatie over hoe u zich kunt afmelden voor Google Analytics.

Google Analytics en deze website kunnen informatie verzamelen zoals:

 • IP-adres van bezoeker, webbrowser, gebruikte apparaat (en)
 • hoe mensen op onze website kwamen, tijd besteed aan webpagina's
 • of een bezoeker is ingelogd op een beperkt deel van de website
 • als een bezoeker onlangs op de website is gekomen.

Deze informatie helpt ons:

 • zorg ervoor dat onze website voldoet aan de bezoekers- en technologische behoeften
 • weten of we informatie verstrekken die u nodig heeft of nuttig vindt
 • optimaal gebruik maken van onze liefdadigheidsmiddelen om te promoten wat we doen en om mensen te ondersteunen die onze diensten nodig hebben.

9d. Contact met ons opnemen via de website

We kunnen u persoonlijk identificeren als u een opmerking achterlaat, een formulier verzendt of op een e-maillink klikt wanneer u de website gebruikt. Dit omvat informatie zoals uw naam, IP-adres, e-mailadres, telefoonnummer en alle andere informatie die u ons verstrekt. We proberen de informatie die we verzamelen tot het minimum te beperken dat nodig is om op uw feedback, berichten, opmerkingen of vragen te kunnen reageren.

9e. Abonneren op e-mailmeldingen, nieuwsbrieven en updates

We bieden een e-mailabonnement op onze nieuwsbrief, marketing, fondsenwerving en updates over onze diensten.

We vragen alleen om uw voornaam en e-mailadres en u kunt zich op elk moment uitschrijven via de link onderaan de e-mails die u ontvangt. De informatie die u ons verstrekt, wordt alleen gebruikt voor de bovengenoemde doeleinden en niet verkocht of verhuurd aan derden, individuen, organisaties of bedrijven.

We gebruiken voor deze service een externe e-mailprovider. Het bedrijf biedt een veilige service die voldoet aan de relevante wetgeving inzake gegevensbescherming. Naast het verzenden van de e-mails, bieden ze analyses voor ons, zoals klikfrequenties, openingspercentages, delen en doorsturen van e-mails die van ons zijn ontvangen. Dit helpt ervoor te zorgen dat we informatie verstrekken die relevant is voor mensen die zich abonneren en om de effectiviteit van onze marketing en communicatie te meten. 

10. Neem contact met ons op

Als u meer wilt weten, of als u zich zorgen maakt over hoe uw informatie wordt verwerkt, of als u een verzoek om toegang tot een onderwerp wilt indienen, neem dan contact op met:

Data Controller
Bromley, Lewisham en Greenwich Mind
Anchor House, 5 Station Road, Orpington, Kent, BR6 0RZ
Tel: 01689 811222
E-mail: Data.Controller@blgmind.org.uk 

11. Recht om een ​​klacht in te dienen

Als u op enig moment denkt dat er een probleem is met de manier waarop wij met uw gegevens omgaan, heeft u het recht om bij ons een klacht in te dienen via onze normale klachtenprocedure, waarvan u de details kunt vinden op onze website blgmind.org.uk, of via email naar Data.Controller@blgmind.org.uk

U kunt ook rechtstreeks contact opnemen met het Bureau voor informatiecommissies op www.ico.org.uk

Bijgewerkt november 2020