Contactpersonen voor noodgevallen

Let op: Bromley, Lewisham & Greewich Mind biedt geen crisisdienst voor geestelijke gezondheid of dementie.

Als jij of iemand die je kent een psychische crisis doormaakt, ga dan als volgt te werk: