Nouzové kontakty

Upozorňujeme, že společnost Bromley, Lewisham & Greewich Mind neposkytuje krizovou službu v oblasti duševního zdraví nebo demence.

Pokud vy nebo někdo, koho znáte, prožíváte krizi duševního zdraví, prosím: