Bromley demence

HrátPauza
Posuvník

V Bromley poskytuje BLG Mind podporu, informace, rady a aktivity pro lidi s demencí a jejich přátele a rodinné pečovatele prostřednictvím dvou služeb: Bromley Dementia Support Hub a MindCare Dementia Support.

Podpora pečovatelů

Podporu neplaceným pečovatelům pečujícím o někoho s demencí v Bromley nyní poskytuje naše partnerská organizace Bromley Well.

Návštěva BromleyWell.org.uk, telefon 0300 330 9039 nebo e-mail spa@bromleywell.org.uk získat přístup k podpoře nebo zjistit více.

Dva starší muži se usmáli

Centrum podpory Bromley Dementia

Podporujeme lidi s diagnostikovanou demencí a jejich pečovatele, poskytujeme informace, rady a pomoc při hledání nejvhodnějších služeb pro ně.

Starší dáma a pečovatelka

MindCare Demence Respite at Home

Naše služba Respite at Home poskytuje odpočinek doma na míru a dává rodinám a přátelům pauzu od péče o někoho s demencí.

Školení

Výcvik demence

MindCare Dementia Support poskytuje školení v oblasti demence, koučování a poradenství pro odborníky na péči o demenci a poskytovatele péče v Bromley a Lewisham.